COVID-19 - Wasze zdrowie jest dla nas najważniejsze. Praca Salonów Marki DS oraz Autoryzowanych Serwisów DS odbywa się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zaleceń i wytycznych związanych z ochroną zdrowia oraz przestrzeganiem zasad higieny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

Współpracujemy z czołowymi na polskim rynku Zakładami Ubezpieczeń - PZU S.A. oraz TUiR Allianz S.A.

 

Zapewniamy szeroki zakres ubezpieczenia:

- stała suma ubezpieczenia przez 12 miesięcy,

- brak udziału własnego w szkodach,

- brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie,

- samochód zastępczy na czas naprawy,

- sprawna, bezgotówkowa naprawa w autoryzowanych serwisach marki DS przy użyciu tylko nowych, oryginalnych części,

- brak dodatkowych kosztów związanych z likwidacją szkód,

- ochrona zniżek w przypadku uszkodzenia szyby oraz wjechania na uszkodzony fragment drogi.

 

Istnieje możliwość doliczenia składki za polisę komunikacyjną do miesięcznych rat finansowania.

UBEZPIECZENIE STRATY FINANSOWEJ

Ubezpieczenie straty finansowej (GAP i Super GAP) rekompensuje stratę spowodowaną utratą wartości pojazdu w przypadku szkody lub kradzieży pojazdu. 

 

Ubezpieczenie straty finansowej oferowane jest we współpracy z PSA Insurance Europe Limited.

UBEZPIECZENIE SPŁATY FINANSOWANIA

Ubezpieczenie spłaty finansowania zapewnia spłatę należności wynikających z umowy o finansowanie w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (m. in. zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy).

 

Ubezpieczenie spłaty finansowania oferowane jest we współpracy z PSA Life Insurance Europe Limited oraz PSA Insurance Europe Limited.

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

Ubezpieczenie wypadkowe pozwala na otrzymywanie dodatkowego świadczenia w przypadku inwalidztwa będącego następstwem wypadku lub wypadku komunikacyjnego.

 

Ubezpieczenie wypadkowe oferowane jest we współpracy z PSA Insurance Europe Limited.

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

Ubezpieczenie assistance, oferowane do umowy leasingu, gwarantuje pomoc w przypadku awarii, wypadku oraz aktów wandalizmu na ubezpieczonym pojeździe. W zależności od wybranego wariantu Klient może liczyć m.in. na pomoc na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, pojazd zastępczy oraz inne świadczenia pozwalające na kontynuowanie podróży. Ubezpieczenie jest dostępne tylko dla klientów PSA Finance Polska Sp. z o.o. i jego zakres jest uzupełnieniem assistance gwarancyjnego importera. 

 

Ubezpieczenie assistance oferowane jest we współpracy z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.