COVID-19 - Wasze zdrowie jest dla nas najważniejsze. Praca Salonów Marki DS oraz Autoryzowanych Serwisów DS odbywa się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zaleceń i wytycznych związanych z ochroną zdrowia oraz przestrzeganiem zasad higieny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DS 7 CROSSBACK w trasie

PROCEDURA WLTP

NOWE HOMOLOGACJE

Zharmonizowana Procedura Badania Pojazdów Na Całym Świecie

Protokół WLTP (Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure) jest wykorzystywany w Unii Europejskiej w celu homologacji zgodnie z typem samochodu. Określa nowy cykl badań i nową procedurę do pomiaru zużycia paliwa, emisji CO2 i zanieczyszczeń przez lekkie samochody dostawcze* w znormalizowanych warunkach laboratoryjnych.


* Samochody osobowe i lekkie samochody dostawcze o masie do 3,5 tony.


DS 7 CROSSBACK z przodu w uliczce
DS 7 CROSSBACK pomiędzy budynkami

Protokół WLTP zastąpi dotychczasową procedurę homologacyjną (NEDC), która obowiązywała od 1992 roku. Od września 2017 roku wszystkie nowo wprowadzane na rynek modele są homologowane zgodnie z protokołem WLTP. Od września 2018 roku homologacją zgodnie z WLTP będą objęte wszystkie pojazdy. Nowy protokół testów laboratoryjnych będzie uzupełniony o pomiary emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy: Real Driving Emission (RDE).

* Nowy protokół WLTP dostarczy klientom bardziej dokładnych informacji na temat zużycia paliwa i emisji CO2 w ich samochodach.

DS AUTOMOBILES I NOWY PROTOKÓŁ WLTP

Modele DS AUTOMOBILES z silnikami zgodnymi z normą Euro 6.2* już spełniają wymagania dotyczące poziomu emisji, które będą obowiązywały od września 2020 roku.

Dzięki starannie dobranym technologiom wprowadzonym z wyprzedzeniem wobec przepisów SRC (Selective Catalytics Reduction) dla silników wysokoprężnych i FAP (Filtr Cząstek Stałych) dla silników benzynowych, modele DS AUTOMOBILES mają dzisiaj homologację zgodną z protokołem WLTP, który będzie obowiązkowy dla wszystkich samochodów od września 2018 r. i będzie lepiej odpowiadał rzeczywistym warunkom użytkowania samochodów.

Ponadto Grupa PSA już od 2015 roku postulowała publicznie wprowadzenie nowej procedury. Mając stale na uwadze coraz lepsze informowanie klientów, Grupa PSA zaangażowała się w kampanię na rzecz przejrzystości informacji. Od 2016 roku publikuje na stronach swoich marek samochodów dane dotyczące zużycia paliwa, a od marca 2018 dane na temat emisji NOx (tlenki azotu). W rzeczywistych warunkach jazdy, uzyskane zgodnie z protokołem opracowanym wspólnie z organizacjami pozarządowymi T&E i FNE oraz certyfikowanym przez niezależną instytucję Bureau Veritas.

Norma europejska, która wyznacza graniczne wartości emisji zanieczyszczeń.

ZMIANY ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM WLTP

Zmiany w zakresie procedur dotyczących znormalizowanych jazd

 zmiany związane z wprowadzeniem WLTP

OD NEDC DO WLTP

Nowa procedura WLTP ma w szczególności na celu zapewnienie lepszej reprezentatywności rzeczywistych warunków użytkowania samochodów i zastosowanych w nich technologii podczas procedury homologacyjnej. Określa bardziej rygorystyczne warunki przeprowadzania testów i bardziej dynamiczne warunki jazdy niż poprzedni, opracowany w latach 90. cykl NEDC.  Procedurę WLTP opracowano na podstawie danych pochodzących z rzeczywistych warunków jazdy, podczas gdy NEDC był opracowany na teoretycznych profilach kierowców.

WLTP dostarcza bardziej precyzyjnych danych, ponieważ uwzględnia specyfikę każdego samochodu, łącznie z wyposażeniem montowanym w opcji, które może mieć znaczący wpływ na zużycie paliwa i emisję CO2. Wartości uzyskane na podstawie WLTP mogą być w niektórych przypadkach wyższe od wartości uzyskanych dla tego samego samochodu na podstawie protokołu NEDC. To nie oznacza, że parametry silników pod względem zużycia paliwa uległy pogorszeniu. Jest to po prostu nowy sposób przeprowadzania pomiarów, z uwzględnieniem ostrzejszych kryteriów, lepiej oddających rzeczywiste warunki użytkowania samochodów.

NEDC A WLTP

NAJWAŻNIEJSZE RÓŻNICE MIĘDZY PROCEDURAMI TESTOWYMI

NEDC WLTP
Cykl testowy Ujednolicony cykl testowy Cykl dynamiczny, bardziej reprezentatywny dla rzeczywistych warunków jazdy
Czas trwania cyklu  20 minut 30 minut
Dystans pokonywany w trakcie cyklu 11 kilometrów 23,25 kilometrów
Fazy prowadzenia samochodu Dwie fazy, 66% jazdy po mieście i 34% jazdy poza miastem Cztery bardziej dynamiczne fazy, 52% jazdy po mieście i 48% jazdy poza miastem
Średnia prędkość 34 km/h 46,5 km/h
Maksymalna prędkość 120 km/h 131 km/h
Wpływ wyposażenia montowanego w opcji NEDC nie uwzględnia wpływu na emisję CO2 i efektywność energetyczną Uwzględniane są dodatkowe charakterystyczne cechy samochodu, które mogą się zmieniać w zależności od modelu
Zmiana biegów Niezmienne momenty zmiany przełożeń Momenty zmiany przełożeń ustalane dla każdego pojazdu
Temperatura otoczenia podczas testu Pomiary przeprowadzane przy temperaturach od 20 do 30°C Testy przeprowadzane przy 23°C, emisja CO2 korygowana dla temperatury 14°C

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ W RZECZYWISTYCH WARUNKACH JAZDY

REAL DRIVING EMISSIONS - RDE

Od września 2018 roku oprócz protokołu homologacyjnego WLTP wszyscy producenci samochodów będą zobowiązani do mierzenia emisji spalin w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE), we wszystkich produkowanych przez siebie modelach sprzedawanych na obszarze UE oraz w Szwajcarii, Turcji, Norwegii, Liechtensteinie, Izraelu i Irlandii.

Podczas testów RDE emisja zanieczyszczeń takich jak tlenki azotu (NOx) i cząstki stałe będzie mierzona na drogach publicznych, aby uzyskać bardziej realistyczne dane.

FAQ

Co oznacza skrót WLTP?

WLTP jest akronimem „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” (światowa zharmonizowana procedura badania samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych).

Chodzi o nową procedurę testową, która umożliwi uzyskanie bardziej realistycznych wyników zużycia paliwa i emisji CO2 w samochodach. Od września 2018 roku homologacją zgodną z WLTP będą objęte wszystkie samochody. Protokół WLTP będzie stopniowo zastępował poprzednio stosowaną procedurę NEDC (New European Driving Cycle).

Jak wygląda cykl jazdy zgodny z procedurą WLTP?

Zużycie paliwa i emisja spalin w samochodach zawsze zależy od stylu jazdy kierowcy, dlatego na potrzeby normy WLTP została zebrana ogromna liczba danych z całego świata. Te dane zostały wykorzystane do zdefiniowania czterech bardziej reprezentatywnych faz jazdy z czterema średnimi prędkościami: małą, średnią, dużą i bardzo dużą.

Podczas każdej z tych faz różne sytuacje drogowe (hamowanie, przyspieszanie, postoje) mierzone są na kilka sposobów, aby dokładnie odzwierciedlić rzeczywiste warunki w codziennym użytkowaniu samochodu. Kombinacja faz pozwala uzyskać tak zwany „cykl jazdy”.

Zużycie paliwa jest przedstawiane dla czterech różnych sytuacji drogowych z podaniem łącznej wartości dla samochodów benzynowych, wysokoprężnych, hybrydowych i hybrydowych doładowywanych.

Co oznacza WLTP dla mnie?

Wejście w życie protokołu WLTP oznacza, że wartości zużycia paliwa i emisji CO2 podawane w opisie danego samochodu bardziej dokładnie odzwierciedlają zużycie paliwa i emisję spalin w rzeczywistych warunkach jazdy.

Procedura WLTP, która uwzględnia indywidualne opcje w samochodach (np. opony zimowe, szklany dach), pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki dla faktycznej konfiguracji samochodu.

Bardziej realistyczne wartości oznaczają, że w przypadku samochodów z silnikami spalinowymi będą to wyższe wartości zużycia paliwa i emisji spalin, a w przypadku samochodów elektrycznych (łącznie z hybrydami plug-in) mniejszy faktyczny zasięg. Może to również oznaczać wzrost liczby samochodów objętych opłatą od emisji CO2. Niemniej jednak samochody z homologacją WLTP będą nadal obłożone opłatami ustalonymi na podstawie NEDC. W krótkiej perspektywie systemy opłat obliczane na podstawie wielkości emisji nie ulegną zmianie (opłata za emisję CO2, opłata od samochodów firmowych).

Co oznacza skrót RDE?

RDE jest akronimem od „Real Driving Emissions” (emisja zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy). To nowa procedura, która umożliwia pomiar emisji zanieczyszczeń, takich jak tlenki azotu (NOx) i cząstki stałe.

Zgodnie z nazwą „RDE” pomiary są dokonywane na drogach publicznych, w rzeczywistych warunkach jazdy, a nie w laboratorium.  Pomiary są przeprowadzane przy użyciu inteligentnego urządzenia o nazwie PEMS (Portable Emissions Measurement System - mobilny system pomiaru emisji zanieczyszczeń), które jest zamocowane podczas testu z tyłu samochodu.

Co oznacza Euro 6?

Euro 6 jest aktualnie obowiązującą normą, która wyznacza graniczne wartości emisji zanieczyszczeń. Określa maksymalne dopuszczalne wartości emisji cząstek stałych i tlenków azotu, niższe w porównaniu do poprzedniej normy Euro 5.

Od września 2018 roku* norma Euro 6 wkroczy w drugi etap - Euro 6.2. Wprowadza ona jeszcze niższe dopuszczalne wartości emisji cząstek stałych dla samochodów z silnikami benzynowymi.

* Nowe typy samochodów będą podlegać nowym normom emisji o rok wcześniej.

Co to jest selektywna redukcja katalityczna?

W dążeniu do stałego obniżania emisji zanieczyszczeń, do układu wydechowego samochodów z silnikiem wysokoprężnym dodawany jest roztwór amoniaku o nazwie AdBlue®. Selektywna redukcja katalityczna (Selective Catalytic Reduction - SCR) pozwala zredukować nawet o 90% ilość tlenków azotu w spalinach. Efektem tej przemiany jest w głównie para wodna, azot i CO2.