RECYKLING
WYKORZYSTANIE I ZARZĄDZANIE MATERIAŁAMI POCHODZĄCYMI Z RECYKLINGU
Od momentu powstania firma DS Automobiles korzysta z materiałów pochodzących z recyklingu i stale zwiększa ich wykorzystanie. W ramach podejścia Grupy Stellantis, marka DS kontynuuje swoje wysiłki w celu wypełnienia zobowiązania do budowania pojazdów z 30% materiałów pochodzących z recyklingu lub biosurowców.
Materiały z recyklingu
Od momentu powstania, DS Automobiles korzysta z materiałów pochodzących z recyklingu i stale zwiększa ich wykorzystanie. W ramach podejścia Grupy Stellantis, marka DS Automobiles kontynuuje swoje wysiłki w celu wypełnienia zobowiązania do budowania pojazdów w 30% z materiałów pochodzących z recyklingu lub biosurowców.

Triman

Od stycznia 2015 roku na produktach przeznaczonych do recyklingu podlegających wytycznym tri-segregacji pojawiło się nowe logo regulacyjne: triman.

Ma ono na celu poinformowanie konsumenta, że produkt lub opakowanie nie może być wyrzucone do kosza na śmieci przeznaczonego na odpady komunalne, ale musi być posortowane lub oddane do punktu zbiórki w celu recyklingu.

Informacja ta jest przedstawiona za pomocą logo przedstawiającego zarys osoby wykonującej prosty ludzki gest.

Ikona może znajdować się na produkcie, opakowaniu lub w formie elektronicznej na stronie internetowej.

Opony, opakowania kartonowe i papier z nadrukiem to nasze produkty/opakowania, które mogą podlegać tri wytycznym.

Nie są nimi objęte odpady elektryczne i elektroniczne (DEEE), baterie i akumulatory, a także produkty chemiczne oznaczone już przekreślonym logo kosza na śmieci. 

Odzyskiwanie
Poddaj Twojego DS recyklingowi po zakończeniu eksploatacji

Zgodnie z regulacjami UE dotyczącymi samochodów wycofanych z eksploatacji, Marka DS oprócz odbioru zużytych samochodów zobowiązała się do ograniczenia generowania odpadów w trakcie procesu produkcji. Nasi niezależni eksperci gwarantują, że Twój wycofany z eksploatacji samochód będzie poddany recyklingowi w możliwie najbardziej przyjazny dla środowiska sposób.

 

 

Możesz nieodpłatnie zwrócić wycofany z eksploatacji samochód DS, gdy:

 

- Samochód ma maksymalnie 9 miejsc lub jest pojazdem użytkowym o maksymalnej dopuszczalnej masie nie przekraczającej 3,5 tony

 

- Samochód był finalnie zarejestrowany na terenie UE

 

- Główne komponenty są wciąż zainstalowane w samochodzie

 

- Samochód nie zawiera innych odpadów

 

- Dokumentacja samochodu jest zwrócona wraz z samochodem

 

 

Autoryzowany partner DS zajmujący się odbiorem samochodów w momencie przekazania zużytego pojazdu wręczy Ci Świadectwo Złomowania. Podmiot ten zobowiązany jest do wyrejestrowania Twojego samochodu w Wydziale Komunikacji. Możesz mieć pewność, że Twój samochód zostanie zdemontowany w przyjazny dla środowiska sposób.

Proces odzysku Twojego samochodu DS

1. Dostawa

 

Ostatni właściciel samochodu po zakończeniu eksploatacji zaprowadza go do autoryzowanego punktu odbioru. Po sprawdzeniu pojazdu autoryzowany punkt odbioru wystawia Świadectwo Złomowania.

 

 

2. Wstępne przetwarzanie i usuwanie zanieczyszczeń

 

W pierwszej kolejności wyjmowany jest akumulator i neutralizowane są poduszki powietrzne. Zakład współpracujący z DS następnie wypompowuje resztki paliwa oraz inne płyny: olej silnikowy, olej w przekładni, płyn hamulcowy i czynnik chłodzący w układzie klimatyzacji.

 

 

 

3. Demontaż

 

Następny krok to demontaż części mechanicznych i elementów wyposażenia w celu ich ponownego wykorzystania jako części zamienne lub regeneracji. Jeżeli dalsze wykorzystanie materiałów takich, jak plastik lub szkło ma uzasadnienie ekonomiczne, zostaną one również poddane recyklingowi.

 

 

 

 

4. Przechowywanie

 

Materiały szkodliwe dla środowiska są odzyskiwane i przesyłane do firm specjalizujących się w odzyskiwaniu lub utylizacji odpadów.

 

 

 

5. Maszyna rozdrabniająca

 

Wstępnie przetworzone wraki przesyłane są do maszyny rozdrabniającej, która segreguje zezłomowany samochód na części i sortuje materiał wyjściowy na różne frakcje w celu poddania ich dalszemu recyklingowi lub odzyskowi.

 

 

 

6. Technologie po rozdrobnieniu (PST)

 

Materiały po segregacji są dalej przetwarzane z wykorzystaniem różnych technologii (magnes, prądy wirowe, flotacja) w celu uzyskania frakcji możliwych do wykorzystania jako surowce wtórne.

 

 

 

7. Recykling / Odzysk / Wysypisko śmieci

 

Frakcje materiałów po rozdrobnieniu i poddaniu technologiom PST mogą być poddane recyklingowi, np. w przemyśle cementowym. Proces ten umożliwia odzyskanie do 95% komponentów samochodu i radykalnie redukuje ilość zanieczyszczeń, które wysyłane są na wysypisko śmieci.

Baterie

Poza okresem eksploatacji pojazdu, zbiórka i recykling akumulatorów są zapewnione od 2010 roku we współpracy z naszymi wyspecjalizowanymi partnerami. Obecnie wskaźnik recyklingu akumulatorów w DS Automobiles przekracza oczekiwania regulacyjne (ustalone na poziomie 50%), przy czym dla akumulatorów Li-Ion wynosi on ponad 70%. Koszt recyklingu jest ponoszony finansowo przez Markę.

 

Zużyte akumulatory mogą również znaleźć drugie życie dzięki wykorzystaniu ich w stacjonarnych systemach magazynowania energii w domach indywidualnych, budynkach zbiorowych i sieciach elektrycznych.

ODKRYJ JESZCZE WIĘCEJ

Polityka Środowiskowa

Poznaj nasz program i działania.

Technologie ekoefektywne

Innowacyjne silniki.