USŁUGI I UMOWY DS PROFESSIONNEL

Umowy serwisowe

BASIC

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW:

• Zapewnienie ochrony na zasadach zbliżonych do gwarancji umownej.
Pokrycie kosztów usunięcia usterek pojazdu włącznie z częściami i robocizną
• Rozszerzona usługa DS Assistance, przez 24 godz. na dobę i 7 dni w tygodniu.
Naprawa, holowanie do ASO w przypadku usterki, wyładowania akumulatora, utraty kluczyków, zatankowania złego paliwa lub przebicia opony,
Usługi mobilności DS Assistance: samochód zastępczy, zakwaterowanie i/lub kontynuacja podróży.
• Szybka identyfikacja w całej sieci autoryzowanej, po okazaniu dowodu rejestracyjnego.

COMFORT

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW:

• Bezpłatna realizacja przeglądów okresowych w pełnej zgodności z zalecaniami producenta.
Usługa zawiera niezbędne do przeglądu części, płyny i materiały smarne oraz robociznę, za wyjątkiem części zużywających się eksploatacyjnie (tarcze,klocki hamulcowe, amortyzatory, ...).
• Rozszerzona usługa DS Assistance, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
Naprawa, holowanie do ASO w przypadku usterki, wyładowania akumulatora, utraty kluczyków, zatankowania złego paliwa lub przebicia opony, za wyjątkiem usług mobilności.
• Szybka identyfikacja w całej sieci autoryzowanej, po okazaniu dowodu rejestracyjnego.

COMFORT PLUS

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW:

• Obejmuje zakres umów BASIC oraz COMFORT
Bezpłatna realizacja przeglądów pojazdu oraz rozszerzona usługa DS Assistance, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
Zapewnienie ochrony na zasadach zbliżonych do gwarancji umownej w przypadku awarii oraz usługi mobilności w ramach DS ASSISTANCE
• Szybka identyfikacja w całej sieci autoryzowanej

PREMIUM/EXCLUSIVE

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW:

• Obejmuje zakres umowy COMFORT PLUS
Ochrona na zasadach zbliżonych do gwarancji umownej, bezpłatna realizacja przeglądów pojazdu , rozszerzona usługa DS Assistance, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, usługi mobilności w ramach DS Assistance
• Bezpłatna wymiana części ulegajacych zużyciu eksploatacyjnemu np. klocki, tarcze hamulcowe, amortyzatory... (za wyjątkiem opon).
• Ponadto w ramach PREMIUM/EXCLUSIVE:
pojazd zastępczy na czas przegladu, kompleksowe mycie pojazdu, wykonanie aktualizacji nawigacji, uzupełnianie płynów eksplatacyjnych.