COVID-19 - Wasze zdrowie jest dla nas najważniejsze. Praca Salonów Marki DS oraz Autoryzowanych Serwisów DS odbywa się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zaleceń i wytycznych związanych z ochroną zdrowia oraz przestrzeganiem zasad higieny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zużycie paliwa i emisja spalin1 w warunkach rzeczywistych

Aby zapewnić klientom pełną informację, Grupa PSA udostępnia wyniki niezależnych, certyfikowanych pomiarów rzeczywistego zużycia paliwa.
Kolejne modele będą dodane wkrótce...

DS 7 CROSSBACK z tyłu na polnej drodze

W celu dostarczenia naszym klientom jak najdokładniejszych informacji, DS Automobiles, marka należąca do Groupe PSA, zapewnia dostęp do wyników niezależnych, certyfikowanych pomiarów zużycia paliwa i emisji spalin w warunkach rzeczywistych. W tym celu marka nawiązała współpracę z organizacją pozarządową Transport & Environment (T&E)2 i federacją France Nature Environnement3, które wspólnie opracowały protokół pomiarów zużycia paliwa i emisji spalin w warunkach rzeczywistych, zatwierdzony przez jednostkę certyfikującą Bureau Veritas4.
Protokół przewiduje przeprowadzanie pomiarów rzeczywistego zużycia paliwa i emisji spalin w ruchu drogowym na trasie o długości 92,3 km, obejmującej odcinki przebiegające w mieście oraz drogi i autostrady. Pomiary dla modeli DS Automobiles przeprowadzane są na drogach publicznych w normalnych warunkach ruchu drogowego i użytkowania pojazdów, obejmujących transport pasażerów i bagaży jak również wykorzystanie klimatyzacji i ogrzewania. Trasa przebiega przez reprezentatywne dla przeciętnych warunków użytkowania wzniesienia na drodze5.
W ten sposób DS Automobiles, marka należąca do Groupe PSA, wpisuje się w działania na rzecz zapewniania pełnej i przejrzystej informacji swoim klientom.

(1) - Emisja tlenków azotu (NOx) i wyrażona liczbowo emisja cząstek stałych (PN).
(2) - Transport & Environment: europejskie stowarzyszenie na rzecz ochrony środowiska wyspecjalizowane we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju transportu.
(3) - France Nature Environnement: francuska federacja stowarzyszeń na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
(4) - Bureau Veritas: światowy lider w dziedzinie usług inspekcyjnych, certyfikacji i badań laboratoryjnych.
(5) - Publikowane dane liczbowe, które należy odróżnić od zużycia paliwa określonego w unijnej homologacji typu (jedynych danych urzędowych), zależą od tych założeń i warunków oraz od protokołu, który nie jest jednolity na terenie UE. Nie mają one zatem wartości ogólnej i posiadają wyłącznie charakter informacyjny. Protokół z pomiarów jest dostępny na stronie internetowej Groupe PSA: www.groupe-psa.com. W celu porównania zużycia paliwa bądź emisji CO2 nowych samochodów osobowych opartych na zharmonizowanym protokole UE należy stosować oficjalne wielkości zużycia paliwa i emisji CO2. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/labelling_en.