AKTUALIZACJA SYSTEMU MULTIMEDIÓW W SAMOCHODZIE

Aby Twój system multimedialny funkcjonował prawidłowo, musi dysponować aktualnymi danymi dotyczącymi map. Dlatego zachęcamy, aby regularnie aktualizować mapy i/lub oprogramowanie systemu.

Wpisz numer VIN samochodu

Numer VIN (Vehicle Identification Number) to numer nadwozia samochodu. Znajdziesz go w rubryce E w dowodzie rejestracyjnym. Spójrz na przykład. Zobacz na przykładzie