COVID-19 - Wasze zdrowie jest dla nas najważniejsze. Praca Salonów Marki DS oraz Autoryzowanych Serwisów DS odbywa się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zaleceń i wytycznych związanych z ochroną zdrowia oraz przestrzeganiem zasad higieny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rozpoczynając od dnia 12 października oznaczenia paliw na dystrybutorach ulegają zmianie. Poniższsze podsumowanie wyjaśnia znaczenie nowych wzorów etykiet.
Aby doweidzieć się więcej, skorzystaj z aplikacji myDS lub skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą DS.

Benzyna
W oznaczeniach paliw beznynowych pojawi się litera E w kóku (przed maksymalną procentową zawartością etanolu w paliwie zalecaną do użycia w pojeździe)
- SP95 i SP98 - E5;
- SP95-E10 - E10;
- Superethanol - E85.

Diesel

W przypadku Diesla, litera B poprzedza maksymalną dopuszczalną do użycia w pojeździe zawartość procentową Biodiesla:
- Standardowy Diesel - B7
- Nowy Diesel o zawartości biopaliw nieprzekraczjącej 10% przyjmie oznaczenie B10.