COVID-19 - Wasze zdrowie jest dla nas najważniejsze. Praca Salonów Marki DS oraz Autoryzowanych Serwisów DS odbywa się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zaleceń i wytycznych związanych z ochroną zdrowia oraz przestrzeganiem zasad higieny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nasze zaangażowanie na rzecz ekologicznej mobilności

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju mobilności ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, ochronę zasobów naturalnych i rozwijanie nowych, przyjaznych dla środowiska nawyków w obszarze transportu.

ENERGOOSZCZĘDNE TECHNOLOGIE

Redukcja śladu węglowego dzięki innowacyjnemu podejściu

E-TENSE: napęd elektryczny i hybrydowy à la DS

Technologia E-TENSE została zaprojektowana, by sprostać wyzwaniom jutra. Zapewnia:

 

- Najwyższą przyjemność z jazdy

- Maksymalną wydajność dzięki systemowi odzysku energii

- Niezakłóconą mobilność bez względu na przyszłe regulacje prawne

PureTech

Silniki benzynowe PureTech umożliwiają pełną kontrolę nad zużyciem paliwa, jednocześnie zapewniając Twojemu DS doskonałe osiągi.

 

Dzięki redukcji rozmiarów i masy silników oraz zastosowaniu innowacyjnych materiałów o ograniczonym tarciu nasi inżynierowie znacząco ograniczyli zużycie paliwa.

BlueHDi

Elementem stosowanej w gamie naszych silników Diesla technologii BlueHDi jest system oczyszczania spalin najnowszej generacji.
Czterocylindrowe silniki Diesla BlueHDi dostępne są w dwóch wersjach: 1.5 130 S&S i 2.0 180 S&S.

Rzeczywiste zużycie paliwa w samochodach marki DS

Grupa PSA wraz z dwiema organizacjami pozarządowymi, Transport & Environment (T&E) oraz France Nature Environnement (FNE), opracowała metodę dokonywania pomiaru realnego zużycia paliwa w samochodach marki DS.

Wyrazem dbałości Grupy PSA o klientów jest opublikowanie danych dotyczących realnego zużycia paliwa we wszystkich modelach marki DS.   

Rezultaty te są wynikiem zastosowania protokołu testowego, opracowanego przez organizacje pozarządowe Transport & Environment (1) oraz France Nature Environnement (2), zatwierdzonego przez Bureau Veritas (3). Ta wiarygodna, powtarzalna procedura umożliwia klientom marki DS zmierzenie realnego zużycia paliwa w ich samochodach.

 

Protokół zainspirowany jest projektem European Real Driving Emissions (Europejski Protokół Rzeczywistych Emisji, RDE) i mierzy zużycie paliwa za pomocą specjalnej aparatury zainstalowanej w samochodzie (PEMS). Bureau Veritas, międzynarodowa organizacja o uznanej renomie, jest gwarantem prawidłowości zastosowanej metodologii i zachowania odpowiednich warunków przeprowadzenia badania. Firma potwierdza dokładność i rzetelność danych.

 

Testy zostały przeprowadzone na drogach otwartych dla ruchu (25 km w cyklu miejskim, 39 km w cyklu pozamiejskim, 31 km na autostradzie) w warunkach rzeczywistych (z włączoną klimatyzacją, z bagażem i pasażerami, na drogach o zróżnicowanym nachyleniu itp.).

Zrównoważony rozwój już na etapie koncepcji

Aby odpowiedzieć na wyzwania związane z ekologią, podejmujemy działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko na każdym etapie naszego procesu produkcji. Wykorzystujemy materiały pochodzące z recyklingu zawsze, gdy to możliwe. Nasi specjaliści zajmujący się materiałami uzyskanymi z recyklingu dbają o ich najlepszą jakość oraz wytrzymałość mechaniczną i termiczną, zapewniając im optymalną wydajność.    

Odpowiedzialność za produkt


Opracowanie
- Ocena cyklu eksploatacji
- Selekcja materiałów pod kątem zrównoważonego rozwoju


Produkcja
- Wykorzystanie materiałów z recyklingu (recyklatów)


Eksploatacja
- Zarządzanie odpadami na poziomie punktu dealerskiego
- Części zamienne


Odzyskiwanie
- Odbiór samochodu
- Usuwanie zanieczyszczeń i wstępne przetwarzanie
- Dyrektywa Unijna ELV

WYKORZYSTANIE I ZARZĄDZANIE MATERIAŁAMI PODDANYMI RECYKLINGOWI

DS Automobiles od początku funkcjonowania korzysta z materiałów pochodzących z recyklingu i stale zwiększa ich udział w procesie produkcji. Marka wpisuje się w podejście Grupy PSA i podejmuje wysiłki, by 30% materiałów wykorzystanych do produkcji pochodziło z recyklingu lub ze źródeł organicznych.

Nasza sieć odbioru pojazdów

Poddaj Twojego DS recyklingowi po zakończeniu eksploatacji

Zgodnie z regulacjami UE dotyczącymi samochodów wycofanych z eksploatacji, Marka DS oprócz odbioru zużytych samochodów zobowiązała się do ograniczenia generowania odpadów w trakcie procesu produkcji. Nasi niezależni eksperci gwarantują, że Twój wycofany z eksploatacji samochód będzie poddany recyklingowi w możliwie najbardziej przyjazny dla środowiska sposób.


Możesz nieodpłatnie zwrócić wycofany z eksploatacji samochód DS, gdy:

- Samochód ma maksymalnie 9 miejsc lub jest pojazdem użytkowym o maksymalnej dopuszczalnej masie nie przekraczającej 3,5 tony

- Samochód był finalnie zarejestrowany na terenie UE

- Główne komponenty są wciąż zainstalowane w samochodzie

- Samochód nie zawiera innych odpadów

- Dokumentacja samochodu jest zwrócona wraz z samochodem


Autoryzowany partner DS zajmujący się odbiorem samochodów w momencie przekazania zużytego pojazdu wręczy Ci Świadectwo Złomowania. Podmiot ten zobowiązany jest do wyrejestrowania Twojego samochodu w Wydziale Komunikacji. Możesz mieć pewność, że Twój samochód zostanie zdemontowany w przyjazny dla środowiska sposób.

Proces odzysku Twojego DS

1. Dostawa

Ostatni właściciel samochodu po zakończeniu eksploatacji zaprowadza go do autoryzowanego punktu odbioru. Po sprawdzeniu pojazdu autoryzowany punkt odbioru wystawia Świadectwo Złomowania.


2. Wstępne przetwarzanie i usuwanie zanieczyszczeń

W pierwszej kolejności wyjmowany jest akumulator i neutralizowane są poduszki powietrzne. Zakład współpracujący z DS następnie wypompowuje resztki paliwa oraz inne płyny: olej silnikowy, olej w przekładni, płyn hamulcowy i czynnik chłodzący w układzie klimatyzacji.

 

3. Demontaż

Następny krok to demontaż części mechanicznych i elementów wyposażenia w celu ich ponownego wykorzystania jako części zamienne lub regeneracji. Jeżeli dalsze wykorzystanie materiałów takich, jak plastik lub szkło ma uzasadnienie ekonomiczne, zostaną one również poddane recyklingowi.

 

4. Przechowywanie

Materiały szkodliwe dla środowiska są odzyskiwane i przesyłane do firm specjalizujących się w odzyskiwaniu lub utylizacji odpadów.


5. Maszyna rozdrabniająca

Wstępnie przetworzone wraki przesyłane są do maszyny rozdrabniającej, która segreguje zezłomowany samochód na części i sortuje materiał wyjściowy na różne frakcje w celu poddania ich dalszemu recyklingowi lub odzyskowi.


6. Technologie po rozdrobnieniu (PST)

Materiały po segregacji są dalej przetwarzane z wykorzystaniem różnych technologii (magnes, prądy wirowe, flotacja) w celu uzyskania frakcji możliwych do wykorzystania jako surowce wtórne.


7. Recykling / Odzysk / Wysypisko śmieci

Frakcje materiałów po rozdrobnieniu i poddaniu technologiom PST mogą być poddane recyklingowi, np. w przemyśle cementowym. Proces ten umożliwia odzyskanie do 95% komponentów samochodu i radykalnie redukuje ilość zanieczyszczeń, które wysyłane są na wysypisko śmieci.

PROWADŹ ODPOWIEDZIALNIE

Eco driving: metoda dla kierowcy, który dba o środowisko

OGRANICZ PRĘDKOŚĆ
prędkość niższa o 10 km/h = nawet 2 litry paliwa mniej na każde 100 km


OGRANICZ MASĘ
100 kg więcej w bagażniku = zużycie paliwa wyższe o 5%

SPRAWDŹ CIŚNIENIE W OPONACH
Ciśnienie niższe o 0,5 bar = zużycie paliwa wyższe o 2,4%


DBAJ O ODPOWIEDNI STAN TECHNICZNY SAMOCHODU
Wymieniony olej i filtr powietrza = zużycie paliwa niższe nawet o 25%

Zastrzeżenia prawne

1 - Europejskie stowarzyszenie na rzecz środowiska, specjalizujące się we wdrażaniu zrównoważonej polityki transportowej
2 - Francuska federacja stowarzyszeń na rzecz ochrony natury i środowiska
3 - Międzynarodowe biuro certyfikacyjne zajmujące się audytem, aprobatami i testami laboratoryjnymi