COVID-19 - Wasze zdrowie jest dla nas najważniejsze. Praca Salonów Marki DS oraz Autoryzowanych Serwisów DS odbywa się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zaleceń i wytycznych związanych z ochroną zdrowia oraz przestrzeganiem zasad higieny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Citroen Polska sp. z o. o.

Informujemy Państwa o planowanych zmianach w Citroen Polska sp. z o.o. Planuje się połączenie spółek Opel Poland sp. z o.o. ; Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o.. Formalnie po zakończeniu rozpoczętej obecnie procedury, Opel Poland sp. z o.o.  przejmie Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o.. Zapewniamy, że proces połączenia nie będzie odczuwalny dla naszych Klientów i Kontrahentów. Poniżej publikujemy Plan Połączenia spółek Opel Poland sp. z o.o. ; Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o..

 

- Zarząd Citroen Polska sp. z o.o.