ZUŻYCIA PALIWA W WARUNKACH RZECZYWISTYCH

Grupa PSA publikuje pierwsze tego typu wyniki na rynku

Przy okazji Salonu Samochodowego w Genewie 2016 Grupa PSA Peugeot Citroën dotrzymuje zobowiązania złożonego swoim klientom w zakresie przejrzystości i publikuje pierwsze wyniki pomiarów zużycia paliwa trzech swoich modeli, uzyskane w rzeczywistej eksploatacji. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w światowym przemyśle motoryzacyjnym.


Pomiarów dokonano zgodnie z protokołem testowym, określonym wspólnie z organizacjami pozarządowymi Transport & Environment (T&E) oraz France Nature Environnement (FNE), których audytorem jest Bureau Veritas. Wiarygodny protokół testowy potwierdza faktyczne zużycie paliwa uzyskane przez klientów Grupy PSA w rzeczywistym użytkowaniu samochodów. Uwzględnia on także wyniki pochodzące z niezależnych baz danych, opartych na ankietach konsumenckich.


W listopadzie 2015 r., w okresie gdy zarzuty stawiane przez media podważały zaufanie do branży motoryzacyjnej, Grupa PSA Peugeot Citroën postanowiła przyjąć postawę inną niż pozostali producenci. Jej celem było zapewnienie przejrzystości w relacjach z klientami, a środkiem – zmierzenie i podanie do wiadomości publicznej rzeczywistego zużycia paliwa przez samochody z oferty Grupy.


Dotrzymując zobowiązania, Grupa PSA Peugeot Citroën jako pierwszy producent na świecie stosujący takie podejście publikuje dziś pierwsze wyniki pomiarów zużycia paliwa trzech swoich modeli, cieszących się wielką popularnością na rynku.

Pomiarów dokonano zgodnie z protokołem określonym wspólnie z organizacją pozarządową Transport & Environment, na drogach publicznych w pobliżu Paryża (25,5 km w warunkach miejskich, 39,7 km w warunkach pozamiejskich oraz 31,1 km na autostradzie), przy normalnym korzystaniu z wyposażenia samochodu (włączona klimatyzacja, uwzględniony ciężar pasażerów i bagażu, nachylenia terenu itd.). Protokół, inspirowany europejskim projektem RDE „Real Driving Emissions", mierzy zużycie paliwa przy użyciu przenośnych urządzeń podłączanych do samochodów (PEMS*). Rolę gwaranta wiarygodności protokołu i jego zastosowania pełni Bureau Veritas, niezależny podmiot uznawany w skali międzynarodowej. Dzięki temu zapewniona jest prawidłowość i uczciwość pomiarów prowadzonych w określonych przez protokół warunkach.

Pierwsze wyniki zanotowane przy użyciu protokołu są porównywalne z wynikami uzyskiwanymi przez naszych klientów (dane z niezależnych ankiet prowadzonych wśród konsumentów) i odzwierciedlają wiarygodność podejścia naukowego opracowanego wspólnie z organizacją Transport & Environment.

Ponadto Grupa PSA Peugeot Citroën, korzystając ze swojej pozycji europejskiego lidera w zakresie ograniczania emisji CO2 i wierząc w słuszność podejmowanych decyzji technologicznych, wychodzi naprzeciw wymaganiom przyszłych norm homologacji samochodów i zabiega o wprowadzenie takiej procedury WLTP (światowe zharmonizowane procedury testowe pojazdów lekkich), która będzie najbardziej reprezentatywna w rzeczywistych warunkach eksploatacji samochodów.

Do około połowy roku 2016 Grupa PSA poda oficjalne wyniki pomiarów zużycia paliwa w warunkach rzeczywistych dla 30 modeli marek Peugeot, Citroën i DS, stanowiących trzon jej oferty.

Gilles Le Borgne, dyrektor działu badawczo-rozwojowego Grupy PSA Peugeot Citroën, precyzuje: Zależy nam na utrzymaniu zaufania, jakie mają do nas nasi klienci, i właśnie w tym celu wprowadzamy działania, które zapowiedzieliśmy w roku 2015. W wyniku prac, jakie wykonaliśmy wspólnie z T&E, FNE i Bureau Veritas, protokół pomiarowy jest już zatwierdzony, a pierwsze wyniki uzyskane przy jego użyciu zgodne są z wynikami zmierzonymi przez naszych klientów.

 

Greg Archer, dyrektor działu czystych pojazdów w Transport & Environment, dodaje: Protokół opracowany z Grupą PSA Peugeot Citroën sprawdza się – daje reprezentatywne, powtarzalne wyniki. Potwierdza on na testowanych modelach zużycie paliwa uzyskiwane w warunkach rzeczywistej eksploatacji samochodów przez zwykłych kierowców. Protokół ten dowodzi również, że testy drogowe są wiarygodną metodą mierzenia prawdziwych emisji CO2. Dlatego uważamy, że powinien on stać się procedurą przyjętą i stosowaną przez ogół producentów.


M. Michel Dubromel, wiceprezes France Nature Environnement, komentuje: Dobrowolne przedsięwzięcie Grupy PSA Peugeot Citroën nareszcie potwierdza całkowitą przejrzystość w zakresie pomiarów emisji CO2. Dlatego następnym krokiem powinno być wprowadzenie pomiarów innych zanieczyszczeń obecnych w spalinach. Jest to odpowiedź na uzasadnione oczekiwania społeczeństwa, podyktowana troską o zdrowie publiczne.


Inicjatywa ta, oparta na współpracy przedsiębiorstwa przemysłowego, organizacji pozarządowej i podmiotu certyfikującego, jest nowatorska i konstruktywna. Łączy ona w sobie wszystkie niezbędne warunki, by odpowiedzieć na pytania stawiane przez konsumentów. Grupa PSA Peugeot Citroën zrobiła wszystko, by zapewnić niezależne i wiarygodne potwierdzenie swoich danych. Takie podejście powinien przyjąć w ślad za nią cały przemysł samochodowy – powiedział Marc Boissonnet, wiceprezes i dyrektor zarządzający działu Marketingu, Sprzedaży i Komunikacji grupy Bureau Veritas.

 

* Przenośny system pomiarów emisji.